RYCHLEBSKÉ HORY

Ubytování Jeseníky - Gold linka 1

Rychleby – Javorník – Borůvková Hora

Další velmi zajímavou hornatou lokalitou jsou Rychlebské Hory (nebo také Rychleby), které se nacházejí severozápadně od města Jeseníku a řadí se mezi nejopuštěnější hory v České republice. Centrem Rychlebských Hor je od nepaměti město Javorník, kde najdete krásný zámek Jánský Vrch, ze 18. stol. Kdysi bylo město nejdůležitějším centrem jesenického regionu. Mnoho obcí a sídel zde však zaniklo odsunem německého obyvatelstva po druhé světové válce.

Pro pěší turisty je jednou z nejzajímavějších tras hřebenovka Rychlebských hor vedoucí od Ramzové až do Bílé Vody na polských hranicích. Cestou půjdete přes nejvyšší horou Rychlebek  - Smrk (1126 m n. m.), nacházející se blízko historického trojmezí Moravy, Slezska a Kladska. Za návštěvu stojí i nedaleká jeskyně Na Pomezí s krasovými útvary včetně vzácné flóry a fauny či hluboko ukryté Nýznerovské vodopády.

Nezapomeňte se také zastavit na zrekonstruované rozhledně na Borůvkové hoře (898 m n. m.) která byla vystavěna v 70. letech 19. stol. V průběhu let byla tato rozhledna ještě dvakrát vybudována, neboť se její dřevěná konstrukce pod náporem větru zřítila. Dnes zde stojí nová 25 m vysoká vyhlídková věž se zděným přístřešek pro turisty. Právě tady se před rokem 1989 pravidelně setkával česko-polský disent.

http://www.rychleby.cz

 

 Zpět na tipy na výlety v Jesníkách